Isotooppihoidon jälkeinen annosnopeudenmittaus potilaalta nopeasti ja luotettavasti

Thermo Fisher Scientificin kehittämä RadEye mittari PRD soveltuu hyvin potilaan isotooppihoidon jälkeisen aktiivisuuden ja sen aiheuttaman annosnopeuden mittaamiseen. PRD säteilymittarin natriumjodidikide Nal(TI) mahdollistaa herkän gammasäteilyn mittaamisen helppokäyttöisesti. Mittaus tapahtuu erittäin nopeasti ja tarkasti verrattuna perinteisiin Geiger-mittareihin. Nopea ja tarkka mittaus helpottaa säteilyn mittaamista laboratorio- ja hoitohenkilökunnalle sekä lisää potilaan luottamusta. Väärät hälytykset voidaan minimoida.
Kuten kaikissa RadEye mittareissa laitteen käyttöliittymä voidaan muokata sellaiseksi, että mittari näyttää vain haluttuja toimintoja ja on siten selkeä käyttäjälle. Laite on pienikokoinen ja kevyt.