Ortec-Ametek ohjelmistot

MAESTRO MCA tietojenkäsittelyohjelma

MAESTRO on monikanava-analysaattorin (MCA) tietojenkäsittelyohjelma joka soveltuu sekä gamma- että alfaspektroskopiaan niin teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa kuin muissakin tieteellisissä sovellutuksissa. MAESTRO on erinomainen valinta, kun tehdään perusmittauksia spektroskopian parissa ja se tulee lähes kaikkien ORTEC monikanava-analysaattoreiden mukana. Ohjelma tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän yksinkertaistaen laitteiston käyttöä ja mittausprosessien sujuvuutta.

Meastro ohjelmisto Ortec Ametek

Lisätietoja valmistajan kotisivuilta osoitteesta
https://www.ortec-online.com/products/application-software/maestro-mca

GammaVision gammaspektroskopiaan

GammaVision erittäin kattava gammaspektroskopiaohjelmisto sekä matalan että korkean resoluution laitteistoihin. Ohjelma kokoaa yhteen helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi kaikki gammaspektroskopian perustoiminnot sekä kehittyneemmät ratkaisut mahdollistaen tarkat ja toistettavat mittaukset. GammaVision soveltuu käyttöön esimerkiksi ydinvoimaloihin, automatisoituihin valvontalaitteistoihin, tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä suuremman volyymin tuotantolaboratorioihin. GammaVision noudattaa standardeja ISO11929, ANSI42,14 ja ASTM E181.

GammaVision gammaspektroskopiaan

Lisätietoja valmistajan kotisivuilta osoitteesta
https://www.ortec-online.com/products/application-software/gammavision

LVis Counting Laboratory Application Manager for GammaVision

LVis on sovellustenhallintatyökalu GammaVisionia käyttäville mittauslaboratorioille. Ohjelma on suunniteltu yksinkertaistamaan ja helpottamaan laitteiden päivittäistä käyttöä. Kaikki GammaVisionin ominaisuudet ovat saatavilla mutta näytteiden rutiinimittausten suoritusta on huomattavasti yksinkertaistettu. Ohjelmaan saadaan erikseen määriteltyä käyttäjäprofiileja ja antaa jokaiselle vain halutut käyttöoikeudet esimerkiksi kalibrointien ja mittausten tekoon, mutta ei asetusten muuttamiseen. Näin varmistetaan esimerkiksi mittausasetusten pysyminen muuttumattomina käyttäjien vaihtuessa. Ohjelman avulla voidaan myös määritellä haluttu kalibrointiväli ja estää laitteen käyttö, mikäli kalibrointia ei ole tehty. Kalibrointilähteiden tiedot pysyvät ohjelmiston muistissa ja löytyvät valikkolistalta, kun ne on sinne kerran syötetty. LVis on myös muokattavissa asiakkaan omien erityistoiveiden mukaan.

LVis application manager

Lisätietoja valmistajan kotisivuilta osoitteesta
https://www.ortec-online.com/products/application-software/lvis

AlphaVision alfaspektroskopiaan

AlphaVision mahdollistaa MCB laitteiston hallinnan, alfapartikkelispektrin keräämisen puolijohdedetektoreista ja saadun datan analysoinnin sekä raportoinnin. Käyttöliittymän avulla pystytään seuraamaan jopa 128 alfadetektorin reaaliaikaista toimintaa. Ohjelma sisältää kaikki tarvittavat toiminnot lähes kaikkiin alfaspektrometrisiin sovellutuksiin.

Alfaspektroskopia tulosten käsittely

Lisätietoja valmistajan kotisivuilta osoitteesta
https://www.ortec-online.com/products/application-software/alphavision