LabLocig Tracer-QC and Tracer -QC rHPLC

LabLogic Tracer-QC and Tracer-QC rHPLC

Tracer-QC for QC tests

LabLogic Tracer-QC on hyvä mittalaite PET/SPEC merkkiaineiden laadun tarkkailuun. Samalla mittalaitteella voi tehdä kaikki testit.

 • 1 Näyte
 • 1 Mittalaite
 • Kaikki QC testit
 • 1 Jäljitettävissä oleva objektiivinen tulosten raportointi

Tracer-QC laiteen vahvuuksia ovat käytön helppous, kustannusten pienentyminen, parantunut turvallisuus ja lisääntynyt tehokkuus.

Tracer-QC mahdollistaa automaattisen, luotettavan ja jäljitettävän mittauksen. Laitteen käyttö vähentää työvaiheita ja ehkäisee näin virheiden mahdollisuutta eri mittaustekniikoiden välillä. Ristikontaminaatio näytesarjojen välillä ehkäistään sillä, että näyte pysyy mittausvaiheet omassa kertakäyttöisessä näyteputkessaan. Kertakäyttöiset näyteputket poistavat myös tarpeen tehdä välipuhdistuksia. Jäljitettävä tulosten raportointi auttaa laboratoriota auditoinneissa.

Laitteen käyttö pienentää koulutuksesta, työtunneista ja auditoinneista johtuvia kustannuksia 30 % tai enemmän.

Riski merkkiaineiden kontaminaatiosta ja läikkymisestä pienenee. Henkilökunta altistuu vähemmän. Mittaamiseen tarvitaan vain 1 näyte.

Tulokset kaikista QC testeistä saadaan yhteen automaattisesti generoidussa raportissa. Laite ei tarvitse jatkuvaa tarkkailua vaan toimii automaattisesti. Mittalaitteeseen on saatavissa kytketty radio-HPLC.

Merkkiaineiden laadun tarkkailutestit (QC tests)

 • Väri
 • Kirkkaus
 • pH
 • Kryptofix pitoisuus
 • Endotoxin pitoisuus
 • Liuotin jäännös
 • Radionuklidin tunnistus (puoliintumisaika )
 • Radioaktivisuuden pitoisuus
 • Radiokemikaalinen tunnistus
 • Radiokemikaalinen puhtaus
 • Kemikaalinen puhtaus ja tietty aktiivisuus